เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📣สมาพันธ์ SME ไทย หารือ กทม. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากกรุงเทพมหานคร

🟢นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ #คณะผู้บริหารสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ประชุมร่วมกับ

🟢นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หารือแนวทางความร่วมมือ ขับเคลื่อน mSMEs ไทย กรุงเทพมหานคร แก้เงินเฟ้อ หนี้เสีย เติมทุน เพิ่มขีดความสามารถทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ mSMEs

โดยมี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ,นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. ,นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมหารือ ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย 9 ดี ในมิติด้านเศรษฐกิจดี การสร้างโอกาศ สร้างงาน สร้างรายได้ วิเคราะห์ ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนการที่เกี่ยวกับการอนุญาตเพื่อลด ขั้นตอนการดำเนินการและการขออนุญาตที่ไม่จำเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และการดำเนินธุรกิจ พร้อมแนวทางการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้า และบริการ mSMEs กทม. ซึ่งจะได้หาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกันต่อไป
.
📌 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่
Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »