เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางในการดำเนินกิจกรรม เพื่อส่งเสริม พัฒนา และยกระดับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย ตามข้อเสนอที่จะให้กระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการ

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางในการดำเนินกิจกรรม เพื่อส่งเสริม พัฒนา และยกระดับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย ตามข้อเสนอที่จะให้กระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการ
 
นำโดย
นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช
ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร รองประธานและประธานคณะกรรมการรัฐกิจสัมพันธ์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นายรุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ รองประธาน และประธานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าการลงทุนในประเทศและชายแดน
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นายชวลิต พากเพียรถกลผล
นายวีระยุทธ เชื้อไทย ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนา
ผู้ประกอบการ mSMEs (I’mSMEs)
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นายกิตติวัชร์ เกษมใส เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมแหล่งทุนสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นายจักรพงศ์ ศิลาจารุ เลขาธิการคณะกรรมการสื่อสารองค์กรสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพื่อ SME ได้ที่
Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ
 
โทร : 061 028 4009

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »