เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

🔰 สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
🏛️สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เข้าพบ…
ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
🚩นำโดย..
🔸นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช
ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
🔸นายอุดมธิปก ไพรเกษตร
รองประธาน และประธานคณะกรรมการรัฐกิจสัมพันธ์ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
🔸นายสุขวัฑ กีรติมโนชญ์
ประธานคณะกรรมการสิทธิประโยชน์และช่องทางการตลาด สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
🔸นางรฎาวดี รตนชัยอุชุกร
ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง
🔸นางอภิรมย์ อนุกูลไพบูลย์
รองเลขาธิการ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
🔸ดร.นิภาพร ฤทธิ์นอก
ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดนนทบุรี
🔸นายฐณรัช รตนชัยอุชุกร
ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดอยุธยา
🔸นายกันตเมศ วัจนชูสิทธิ์
รองปธ.ฝ่ายสารสนเทศ sme ปทุมธานี
🔸นางสาวณัฐพิมล สมเจษ
กรรมการคณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
🔸นายกิตติวัชร์ เกษมใส
กรรมการคณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
🔸นายณัชวรกานต์ ภรญ์รัฐนันท์
กรรมการคณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
🔸นายพิชัย เอี่ยมอ่อน
ผู้ช่วยเลขาธิการ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
.
📌โดยวัตถุประสงค์ในการขอเข้าพบ…
1. แนะนำสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อขับเคลื่อนงานร่วมกัน และรับทราบแนวทางนโยบายจากท่าน
2.เรื่องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
เพื่อนำเสนอข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม อันจะเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนแนวทางแก้ปัญหาต่อไป…
และทางการทรวงแรงงานได้เชิญชวน คณะกรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
📌ร่วมลงทะเบียน ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม
เปิดลงทะเบียน ผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th
หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ตั้งแต่วันที่ 12 – 31 ตุลาคม 2566
.
📍 วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566
เวลา 11.00 น.
ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 กระทรวงแรงงาน

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพื่อ SME ได้ที่
Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ
โทร : 061 028 4009
#สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย​
#เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
#อยู่รอดอยู่เป็นอยู่เย็นอยู่ยาว

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »