เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

ร่วมพิธีลงนาม MOU กับ 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ในโครงการ “บสย. SMEs Business School 🫶🏻

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยได้เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU กับ 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ในโครงการ “บสย. SMEs Business School
.
การบูรณาการความร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อผู้ประกอบการ SMEs เติมความรู้ เสริมแกร่ง เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก
รศ. ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)
นายวรรณภพ กล่อมเกลี้ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมลงนาม
โดยมี…
นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นายนรเทพ บุญเก็บ เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นางอัญชลี มณีท่าโพธิ์ รองประธานและเหรัญญิกสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ
รศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีวิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร เรืองวานิช ผู้อำนวยการหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มธ.
ดร.ทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ บสย. (TCG Learning Center) ชั้น 2 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
.
นายสิทธิกร กล่าวว่า ภายใต้โครงการนี้ บสย. กำหนดเป้าหมาย 3 ประการ เชื่อมโยงส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ได้แก่ ประการที่ 1 การผลักดันให้หลักสูตรด้านการเงิน หรือ Financial Literacy ของ บสย. F.A. Center เป็นวิชาเลือกของนักศึกษาบริหารธุรกิจ ปี 4 เพื่อยกระดับศักยภาพคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ SMEs ประการที่ 2 การบ่มเพาะผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกับสถาบันการศึกษา โดย มี บสย. เป็นประตูเชื่อมโยง นำลูกค้า บสย. กว่า 8 แสนราย เข้าสู่งานวิจัยของมหาวิทยาลัย พร้อมนำผลงานวิจัยและพัฒนา (R&D) มาใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของธุรกิจ อาทิ การพัฒนาด้าน Digital Transformation, ด้านผลิตภัณฑ์ และประการที่ 3 การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ TCG Business School จะขยายฐานการให้ความรู้พื้นฐานการเงินในการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งผู้ประกอบการปัจจุบัน และผู้ประกอบการ Start up รายใหม่ รวมทั้งกลุ่มนักศึกษาที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ
.
______________________________
สอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F.A. Center
📞 Tel: 02-890-9999
📲 LINE OA: @tcgfirst
.
บสย. FAST & FIRST รวดเร็ว รอบคอบ ที่หนึ่งในใจ SMEs

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »