สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงเอสเอ็มอีไทยรุ่นใหม่ หรือ “Young SME” รุ่นที่ 1 ที่มากับคอนเซ็ปท์ Soft Power EPisode

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงเอสเอ […]

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดหลักสูตร “Young SME” สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ เน้นเชื่อมโยง Soft Power เสริมสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดหลักสูตร “Young SME” สร้างผู้ป […]