เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

SMEs รอดได้ในสนามแข่งขันที่เป็นธรรม

ร่วมเสวนาหัวข้อ “SMEs รอดได้ในสนามแข่งขันที่เป็นธรรม”

ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา ทางรอด SMEs ด้านการแข่งขันทางการค้า ต่างมุมมอง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

– นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า

– ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (สมาคมอีคอมเมิร์ซไทย)

– นายธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้เชียวชาญด้านการตลาด

– นายราชิต ไชยรัตน์ กรรมการและเลขาธิการ สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย

 

ดำเนินรายการโดย…

– นายชลากร ภู่เจริญ นักวิชาการแข่งขันทางการค้าฝ่ายกำกับดูแลการรวมธุรกิจสำนักงาน กขค.

 

เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566

เวลา 13.00-14.30

ณ ห้องไดมอนด์ บอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »