เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

SME CHAMPION l เปิดนโยบาย ประธานสมาพันธ์ SME ไทย “อยู่รอด อยู่เป็น อยู่เย็น อยู่ยาว”
ขับเคลื่อน SME ในช่วง SME TALK

วันนี้คุยกับ คุณแสงชัย ธีรกุลวานิช ประธานสมาพันธ์ SME ไทย [24 มีนาคม 2564]

ติดตามข่าวสารการสัมภาษณ์จากสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี เวลา 14.20-14.30 น.
ทุกวันพุธ ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย
https://youtu.be/_RS9CQ-b8F8

#เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »