เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📣 Open Innovation เปิดรับร่างข้อเสนอโครงการรอบที่ 2 . NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจเปิดรับร่างข้อเสนอโครงการนวัตรรมแบบเปิด (Open Innovation) ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับการพัฒนาโครงการนวัตกรรมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อยกระดับความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม และโอกาสในการเข้าถึงทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมอย่างทั่วถึง . 📍เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 เมษายน 2565 . ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับโอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งด้านเทคโนโลยีและการเงิน เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน และเงินสนับสนุนสูงสุด 1,500,000 บาท/โครงการ ‼️ . ⚠️ NIA ขอสงวนสิทธิยุติการพิจารณาโครงการหากโครงการที่อนุมัติครบตามเป้าหมาย . สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจขอรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th/ . 🚩ยื่นร่างข้อเสนอโครงการได้ที่เว็บไซต์ https://mis.nia.or.th/nia . 📌ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่ Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai : www.facebook.com/smethai.or.th Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ #เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย #สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย #NIA #OpenInnovation #innovationfunding

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »