สมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลางขอเข้าหารือถึงความร่วมมือกับสมาพันธ์ SME ไทย ในการจัด Thai Trade Exhibition Oman

สมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลางขอเข้าหารือถึงความร่วมมือกับสมาพันธ์ SME ไทย ในการจัด Thai Trade Exhibition Oman

  

    

โดยอยู่ในระหว่างการเจรจารายละเอียดของการร่วมกิจกรรม และการให้ความรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์จริงด้านการส่งออกในตะวันออกกลาง ที่จะนำไปสู่การจำหน่ายและการส่งออก ช่วยสร้างโอกาสให้คนตัวเล็กได้เปิดตลาดได้ อย่างยั่งยืน ณ.สมาพันธ์ SME ไทย วันที่ 15 พ.ค.62 เวลา 10.00 -12.00 น.

#เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ตามข่าวสำหรับ SMEs ที่

Line@ สมาพันธ์ SME ไทย http://goo.gl/2m8DQH

FB https://goo.gl/dfNHdv

SME insight กับประธาน https://goo.gl/yyTzhh

 

 

f t g m


สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 70/1 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900

เลขผู้เสียภาษี 0993000356039 โทร 061-0284009 , 061-0284007 , 02-5898861 แฟ็กซ์ 02-5898862

Copyright ©2019 by สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (The Federation Thai SME)