คุณสมฤกษ์ การวิวัฒน์ ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จ.นนทบุรี พร้อมคณะทำงาน เข้าพบคุณภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการ จ.นนทบุรี 16 พ.ค. 2562

คุณสมฤกษ์ การวิวัฒน์ ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จ.นนทบุรี พร้อมคณะทำงาน เข้าพบคุณภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการ จ.นนทบุรี 16 พ.ค. 2562

  

    

คุณสมฤกษ์ การวิวัฒน์ ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จ.นนทบุรี พร้อมคณะทำงาน เข้าพบคุณภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการ จ.นนทบุรี ชี้แจงความก้าวหน้าในการทำงานของสมาพันธ์ฯ และการจัดอบรมบ้านโฟมตามยุทธศาสตร์นนทบุรี

#เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ตามข่าวสำหรับ SMEs ที่

Line@ สมาพันธ์ SME ไทย http://goo.gl/2m8DQH

FB https://goo.gl/dfNHdv

SME insight กับประธาน https://goo.gl/yyTzhh

 

 

Super User