สมาพันธ์ SME ไทย เข้าหารือกระทรวงสาธารณสุข

สมาพันธ์ SME ไทย เข้าหารือกระทรวงสาธารณสุข

  

 

            สมาพันธ์ SME ไทย เข้าหารือกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ น.พ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวง น.พ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คุณวิมล สุวรรณเกศาวงษ์ ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย

            นำโดย ดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานกิตติมศักดิ์ คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธาน และคณะกรรมการเข้าประชุมวางแนวทางการความร่วมมือ ในวันที่ 16 พ.ค.62

 

   

โดยตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อผลักดัน 3 เรื่องหลัก คือ

1. สมุนไพร และเครื่องสำอาง

2. อาหารปลอดภัย

3. การขึ้นทะเบียน อย.

#เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ตามข่าวสำหรับ SMEs ที่

Line@ สมาพันธ์ SME ไทย http://goo.gl/2m8DQH

FB https://goo.gl/dfNHdv

SME insight กับประธาน https://goo.gl/yyTzhh

f t g m


สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 70/1 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900

เลขผู้เสียภาษี 0993000356039 โทร 061-0284009 , 061-0284007 , 02-5898861 แฟ็กซ์ 02-5898862

Copyright ©2019 by สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (The Federation Thai SME)