ประชุมสัญจรคณะกรรมการสมาพันธ์ SME จังหวัดบุรีรัมย์

ประชุมสัญจรคณะกรรมการสมาพันธ์ SME จังหวัดบุรีรัมย์

 

ภาพบรรกาศการประชุมสัญจรคณะกรรมการสมาพันธ์ SME จังหวัดบุรีรัมย์
ที่บริษัทสินเกษตรอำเภอบ้านกรวด วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

 

 

Super User