เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📢สมาพันธ์ฯ ชวนสมาชิกเสนอความต้องการด้านสินเชื่อภายใต้โครงการ ธปท. . 🔹ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสำรวจความต้องการความช่วยเหลือด้านสินเชื่อของภาคธุรกิจ เพื่อให้ทราบข้อมูลและแนวทางการช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงบริการทางการเงิน/แหล่งทุน รวมถึงความช่วยเหลืออื่นๆ สำหรับประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รัฐบาลจะได้ออกมาตรการให้ตรงจุดภายใต้โครงการของธนาคารแห่งประเทศไทย . 👉ตอบแบบสอบถามได้ที่ 👉https://forms.gle/UGZDEYhdcXSyDxwn7 . 📍 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่ Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai : www.facebook.com/smethai.or.th Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ #เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย #สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »