เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

💠 ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย นำทีมเข้าประชุมกระทรวงพาณิชย์ 💠
.
✨ นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ✨ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
✨ ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ✨ เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
✨ ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร ✨ รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ
ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ mSMEs (I’mSMEs)
✨ นายนรเทพ บุญเก็บ ✨ ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจ และช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs
✨ นายพลวัฒน์ ศุภภัทรเศรษฐ์ ✨ กรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
📌 เข้าพบ 📌
✨ นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ ✨ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
✨ นายอิทธิพล พลบุตร ✨ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
.
📌 หัวข้อการประชุม 📌
.
🔷 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 🔷
✅ พรบ.หลักประกันธุรกิจ (ระบบมาตรฐานประเมิน – ตลาดซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา)
✅ พรบ.เฟรนไชส์ (มาตรฐานและคุ้มครองเฟรนไชส์ไทย)
✅ เฟรนไชส์ไทย สร้างเศรษฐกิจชาติ (สร้างงาน สร้างอาชีพ)
✅ คู่มือการดำเนินธุรกิจ รMEs แบบรายธุรกิจ (Big data – e-Business Manual)
.
🔷 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 🔷
✅ มาตรการลดค่าธรรมเนียม
✅ ลดระยะเวลาพิจารณาทรัพย์สินทางปัญญา
.
🔷 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 🔷
✅ กองทุน FTA เพื่อการพัฒนา mSMEs (การวิจัย พัฒนาลดผลกระทบ FTA – ยกระดับขีดความสามารถ mSMEs – สร้างการมีส่วนร่วมของ mรMEs ในกองทุน)
.
ติดตามข่าวสารเพื่อ​ SME​ ได้ที่
Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย federationthaisme
.
#​เพื่อน​ช่วย​เพื่อน​ขับเคลื่อน​เศรษฐกิจ​ไทย
#​สมาพันธ์​เอสเอ็มอี​ไทย

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »