เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

SME CHAMPION l ความเดือนร้อนของเอสเอ็มอี ภาคใต้ ในธุรกิจท่องเที่ยว จากการระบาด COVID-19 ระลอก3

ในช่วง SME TALK วันนี้คุยกับ ช่วง SME TALK สัมภาษณ์ คุณสรวิศ จันทร์แท่น เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคใต้ และประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 มิถุนายน 2564
ติดตามข่าวสารการสัมภาษณ์จากสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี เวลา 14.20-14.30 น. ทุกวันพุธ

ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย

 

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »