เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📣 DIProm จับมือ สมาพันธ์ SME ไทย
เพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อเพื่อต่อยอดธุรกิจ SMEs

Financial Literacy💰 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญท่านสมัครเข้าร่วม
.
กิจกรรมให้คำแนะนำปรึกษา​เชิงลึก เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอสินเชื่อภายใต้โครงการ​ การสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ​ ปีงบประมาณ 2566
.
โดยผู้เชี่ยวชาญ​จากสมาพันธ์​เอสเอ็มอี​ไทย​
▫️ นายศักดิ์ชัย วิจัยธรรมฤทธิ์ ผู้เชียวชาญด้านการขอสินเชื่อและการวางแผนทางการเงิน
▫️ ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร ผู้เชียวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และการยกระดับ SME ด้วยมาตรฐานต่างๆ
▫️ นางอัญชลี มณีท่าโพธิ์ ผู้เชียวชาญด้านการเงินและการบัญชี
▫️ ดร.สมฤกษ์ การวิวัฒน์ ผู้เชียวชาญด้านการตลาด BMC และการเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อ
▫️ นางนภัค วรจิรปัญชญา ผู้เชียวชาญด้านบัญชีและกางวางแผนภาษี
.
📅เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 12 ม.ค. 2566
https://me-qr.com/gkYf1Mf
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
0922985151
.
#DIPRom
#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
#สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
#เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
#อยู่รอดอยู่เป็นอยู่เย็นอยู่ยาว

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »