พายุเข้าเมืองจัน สวนทุเรียนล้ม ล่มทั้งสวน เอสเอ็มอีจันทบุรี ประสานช่วยด่วน

จากเหตุพายุเข้าที่จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 9-21 เมษายน 2564 ทำให้สวนทุเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนัก
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดจันทบุรี ประสานด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร