สมาพันธ์ SME ไทย ร่วมกับอีกหน่วยงานภาคีเครือข่ายจำนวน 18 หน่วยงาน จัดโครงการ “นิลมังกรแคมเปญ” เฟ้นหาค้นหาสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมสตาร์ทอัพไทย

สมาพันธ์ SME ไทย ร่วมกับอีกหน่วยงานภาคีเครือข่ายจำนวน 1 […]