📢📢📢 สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดแพร่ เปิดโครงการรวมน้ำใจชาวแพร่เพื่อผู้ติดเชื้อโควิดและบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดแพร่

📢📢📢 สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดแพร่ เปิดโครงการรวมน้ำใ […]