ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม “ด้านเครื่องสำอาง” “ด้านอาหาร” ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้วยงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SMEs Research Connect)

📣📌ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการวิจัย เท […]

วิกฤตมีโอกาส และโอกาสอยู่ตรงนี้ สสว. EXIM BANK และ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กับกิจกรรม Connecting an excellent expansion พิชิตตลาดโลก กลเม็ด”ส่งออก” เพื่อ SME ไทยใน Online Event “Upskill SME Exporters”เสริมความรู้เพิ่มความสามารถในการส่งออกให้กับผู้ประกอบการ SME ไทย

FREE วิกฤตมีโอกาส และโอกาสอยู่ตรงนี้ ครั้งแรกกับการร่วม […]