สมาพันธ์ SME ไทย รุกตลาดอาเซียน จับมือ สปป.ลาว เปิดสมาพันธ์ SME ไทย สาขา สปป.สาว คาดสร้างมูลค่าการซื้อขายระหว่างกันไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท .

📢สมาพันธ์ SME ไทย รุกตลาดอาเซียน จับมือ สปป.ลาว เปิดสมา […]