เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

🤝 BUSEM​ หารือ​ สมาพันธ์​เอส​เอ็มอีไทย​ ร่วมวิพากษ์พัฒนา​หลักสูตร​ สร้างเจ้าของธุรกิจตั้งแต่​ในรั้ว​มหาวิทยาลัย​
.
🔹นายแสง​ชัย​ ธีร​กุล​วาณิช​ ประธาน​สมาพันธ์​เอส​เอ็มอีไทย​ พร้อมคณะผู้บริหาร​สมาพันธ์​เอสเอ็มอี​ไทย​
⭐ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตรเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
⭐ดร.ชวลิต พากเพียรถกลผล ประธานคณะกรรมการส่งเสริม MSMES เพื่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
⭐นายนรเทพ บุญเก็บ กรรมการและฝ่ายกฎหมาย ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs
⭐นายรุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ ประธานคณะกรรมการสิทธิประโยชน์และช่องทางการตลาด
⭐นางอภิรมย์ อนุกูลไพบูลย์ กรรมการและรองเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
⭐นายสุขวัฑ กีรติมโนชญ์ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิประโยชน์และช่องทางการตลาด
.
🤝เข้ารับฟังการนำเสนอหลักสูตร​ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM)​ มหาวิทยาลัย​กรุงเทพ​ พร้อมหารือถึงแนวทางความร่วมมือ​ เชื่อมโยงหลักสูตร​การศึกษา​กับสมาพันธ์​เอสเอ็มอี​ไทย​ และหน่วยงานทางความร่วมมือเพื่อ​ Up​ skill ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ ด้วยวิทยาศาสตร์​ วิจัย​ และนวัตกรรม​ สร้างเจ้าของธุรกิ​จตั้งแต่​ในรั้ว​มหาวิทยาลัย​ และเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะพัฒนาร่วมกัน เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ก้าวทันโลกเศรฐกิจยุคใหม่สู่การขับเคลื่อน SMEs ของประเทศต่อไป
.
โดยมี
⭐ดร.วุฒนิพงษ์ วราไกรสวัสดิ์ คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
⭐ดร.กัญจนา พัฒนวรพันธ์ รองคณบดี คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
⭐ผศ.นนิดา สร้อยดอกสน รองคณบดี คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
⭐อาจารย์ตั้ม กิตติศักดิ์ คุณาฤทธิพล ผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ (BCE)
.
📌 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่
Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai
Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »