เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
Click Here
Click Here
Previous
Next

กิจกรรมของ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์​

ข่าวกิจกรรม
Artit Bird

สมาพันธ์ฯ ชวนสมาชิกร่วมรับฟัง ทางเลือกใหม่ในการระดมทุนของ SME จากสำนักงาน ก.ล.ต. . “SME-PO ทางเลือกใหม่ในการระดมทุนของ SME และ Startup”

📢สมาพันธ์ฯ ชวนสมาชิกร่วมรับฟัง ทางเลือกใหม่ในการระดมทุนของ SME จากสำนักงาน ก.ล.ต. . 💬 โอกาสมาถึงแล้ว SME และ Startup ที่สนใจจะเสนอขายหุ้นและนำหุ้นเข้าจดทะเบียนใน Live exchange รับฟังประเด็นหลักเกณฑ์และประสบการณ์แบบเจาะลึกกับ “SME-PO ทางเลือกใหม่ในการระดมทุนของ SME และ Startup” . ▶️ กล่าวต้อนรับ โดย

Read More »
ข่าวกิจกรรม
Artit Bird

รายการ SME Talk With Law Rescue โดยสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย หัวข้อ โอกาสของ SME ในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรม

รายการ SME Talk With Law Rescue โดยสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย . หัวข้อ โอกาสของ SME ในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรม . ศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการมีคำตอบ . โดย คุณชยธวัช อติแพทย์ นายกสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) . ดำเนินรายการโดย ณัฐพิมล สมเจษ ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

Read More »
ข่าวกิจกรรม
Artit Bird

Elementor #4419

📢สมาพันธ์ฯ ชวนสมาชิกเสนอความต้องการด้านสินเชื่อภายใต้โครงการ ธปท. . 🔹ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสำรวจความต้องการความช่วยเหลือด้านสินเชื่อของภาคธุรกิจ เพื่อให้ทราบข้อมูลและแนวทางการช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงบริการทางการเงิน/แหล่งทุน รวมถึงความช่วยเหลืออื่นๆ สำหรับประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รัฐบาลจะได้ออกมาตรการให้ตรงจุดภายใต้โครงการของธนาคารแห่งประเทศไทย . 👉ตอบแบบสอบถามได้ที่ 👉https://forms.gle/UGZDEYhdcXSyDxwn7 . 📍 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่ Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

Read More »
ข่าวกิจกรรม
Artit Bird

เชิญชวน SMEs ไทยร่วมค้นหานวัตกรรมที่ใช่ สู่การต่อยอดธุรกิจไปอีกระดับ กับกิจกรรม Hackathon: Finding the Best Enabler

📢 เชิญชวน SMEs ไทยร่วมค้นหานวัตกรรมที่ใช่ สู่การต่อยอดธุรกิจไปอีกระดับ 🔹กิจกรรม Hackathon: Finding the Best Enabler เปิดโอกาสสุดพิเศษให้ SMEs ได้จับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ผ่านทาง Zoom ร่วมกับ Service Provider ที่เข้ารอบทั้ง 10 ทีม รวมไปถึง

Read More »
ข่าวกิจกรรม
Artit Bird

รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ “การขยายผลโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อยกระดับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง”

รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ “การขยายผลโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อยกระดับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง” 🔻[หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565] ตัวอย่างกิจกรรมภายใต้โครงการ ▫️การจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs และ Clean Technology ▫️การพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Green Productivity) และการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) ▫️การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA) และ

Read More »
กรุงเทพมหานคร
Artit Bird

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม “ด้านเครื่องสำอาง” “ด้านอาหาร” ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้วยงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SMEs Research Connect)

📣📌ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม “ด้านเครื่องสำอาง” “ด้านอาหาร” ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้วยงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SMEs Research Connect) . 🗓วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ⏰ 08.30 – 16.00 น. วิทยากรบรรยาย… 📍หัวข้อ “นวัตกรรมกับการอยู่รอดของธุรกิจในยุคโควิด-19 (กลุ่มอาหาร) โดย… ❇️

Read More »

บทความ ความรู้

ข่าวกิจกรรม
Artit Bird

รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ “การขยายผลโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อยกระดับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง”

Read More »
กรุงเทพมหานคร
Artit Bird

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม “ด้านเครื่องสำอาง” “ด้านอาหาร” ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้วยงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SMEs Research Connect)

Read More »

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดัน SME ไทย

สั่งสมความรู้ สร้างเครือข่าย เข้าถึงทุกความช่วยเหลือ

เข้าถึงข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ SME ก่อนใคร

เชื่อมเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด 21/05/64

78,298

สมาชิก

ทั่วประเทศ

247

หลักสูตร

หลักสูตรเพื่อผู้ประกอบการ

389

โครงการ

โครงการช่วยเหลือ SME

Translate »