เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

SME Share Value

กิจกรรมโครงสร้างช่วยเหลือสังคม

ฝากให้พวกเราร่วมกันสร้างสมาพันธ์ SME ไทย ให้เจริญเติบโต และงอกงามเหมือนต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้ร่วมเงาแก่พี่น้อง SMEs ต่อไป

ผมขอนำข้อความส่วนหนึ่งจากเวทีเสวนา เมื่อวันที่ 23

อ่านต่อ >>

พายุเข้าเมืองจัน สวนทุเรียนล้ม ล่มทั้งสวน เอสเอ็มอีจันทบุรี ประสานช่วยด่วน

จากเหตุพายุเข้าที่จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 9-21 เมษายน 2564 ทำให้สวนทุเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนัก
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดจันทบุรี ประสานด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร

อ่านต่อ >>
Translate »