ประเภทสมาชิก & วิธีการสมัครสมาชิก

ประเภทที่ 1 สมาชิกทั่วไป (ฟรี)
สำหรับติดตามข่าวสาร & เข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการบางโครงการ

ประเภทที่ 2 สมาชิกสมทบ (ปีละ 500 บาท)
สำหรับติดตามข่าวสาร & เข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการทุกโครงการ ทั้งแบบฟรีและราคาพิเศษ

ประเภทที่ 3 สมาชิกวิสามัญ (เฉพาะกรรมการสมาพันธ์ SME ไทย)
สมัครสมาชิก 1 ปี ค่าสมาชิก 1,000 บาท  ได้รับเสื้อ Polo ปกจุด
สมัครสมาชิก 2 ปี ค่าสมาชิก 2,000 บาท ได้รับเสื้อ Jacket ผ้าฝ้ายทอมือ

ประเภทที่ 4 สมาชิกสามัญ (เฉพาะกรรมการบริหารสมาพันธ์ SME ไทย)
สมัครสมาชิก 1 ปี ค่าสมาชิก 2,000 บาท ได้รับเสื้อ Jacket ผ้าฝ้ายทอมือ
สมัครสมาชิก 2 ปี ค่าสมาชิก 4,000 บาท ได้รับเสื้อ Jacket ผ้าฝ้ายทอมือ

วิธีการสมัครสมาชิก

สแกน QR Code เพื่อสมัครสมาชิกสมาพันธ์ SME Thai

ดูวิธีการสมัครสมาชิก

สิ่งที่ SMEs จะได้รับหากเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาพันธ์ SME ไทย?

1. ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ SMEs ต้องรู้ สิทธิประโยชน์

6. เข้าร่วมงานฟรี หรือส่วนลดพิเศษ งานสัมมนาต่างๆ

2. โฆษณาสินค้าและบริการผ่าน Website และ E-Catalog ของสมาพันธ์ SME ไทย รวมถึงช่องทาง Social Media ในโครงการของเรา

7. ส่วนลดพิเศษค่าสินค้าและบริการ เช่น ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ร้านอาหาร ในเครือข่าย​

3. เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม / Business Matching สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ

8. ยื่นขอสินค้าเชื่อจากโครงการภาครัฐผ่านเครือข่ายสมาพันธ์ SME ไทย

4. เข้าร่วมโครงการสนับสนุน SMEs ในด้านต่างๆ

9. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และการขาย

5. เข้าร่วมงานฟรีหรือส่วนลดพิเศษเมื่อร่วมออกงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

10.Matching พี่เลี้ยง หรือ ที่ปรึกษาธุรกิจในแต่ละโครงการของสมาพันธ์ SME ไทย

สิทธิประโยชน์
สำหรับสมาชิกสมาพันธ์ SME ไทย

แหล่งเงินทุน

การฝึกอบรม

การขาย & การตลาด

ส่วนลดร้านค้าในเครือ

อื่นๆ

สมาชิกทั่วไป

ฟรี
  • อัพเดตข้อมูลข่าวสาร
  • และสิทธิประโยชน์ หรือโครงการ เพื่อ SME
  • เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ

สมาชิกสมทบ

500 / ปี
  • เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ
  • รับส่วนลดพิเศษงานสัมมนา
  • รับส่วนลดเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
  • รับส่วนลดพิเศษค่าสินค้าและบริการ
สิทธิพิเศษ