เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
Click Here
Click Here
Previous
Next

กิจกรรมของ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์​

ข่าวกิจกรรม
Artit Bird

สมาพันธ์​ฯชวนสมาชิก​ ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นด้วย EA

📣📣📣สมาพันธ์​ฯชวนสมาชิก​ ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นด้วย EA . 🔹Enterprise Architecture (EA) หรือ สถาปัตยกรรมองค์กร เป็นการรวบรวม IT เข้ากับ Business ตั้งแต่ architecture ไปจนถึง roadmap ขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรของคุณสามารถ ดำเนินการตามนโยบายและ business visions ที่องค์กรของคุณกำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ✨พิเศษ !!!

Read More »
ข่าวกิจกรรม
Artit Bird

ด่วน พ.ร.บ.ต้องรู้กับหน้าที่ของผู้ประกอบการ

📢📢📢 ด่วน พ.ร.บ.ต้องรู้กับหน้าที่ของผู้ประกอบการ . 👨‍⚖️สถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง มาตรการคัดกรองโควิด-19 กับหน้าที่ของผู้ประกอบการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 . โดย ✨ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง✨ : อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ✨คุณโมกข์พิศุทธิ์ รตารุณ✨ : หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฎิบัติงาน บริษัท

Read More »
ข่าวกิจกรรม
Artit Bird

รายการ Voice of SMEs โดยสมาพันธ์​ SME ไทย หัวข้อ เส้นทางสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Awards

📺 รายการ Voice of SMEs โดยสมาพันธ์​ SME ไทย . 📌หัวข้อ เส้นทางสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Awards . 👉ความเป็นมาของโครงการนี้เป็นอย่างไร 👉เกณฑ์ในการวัดการตัดสินองค์กรต้นแบบในภาคธุรกิจขนาดเล็กเป็นแบบไหน 👉วิธีการและระยะเวลาในการสมัครต้องทำอย่างไร . พบกับ ✨ คุณนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ✨ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

Read More »
ข่าวกิจกรรม
Artit Bird

สมาพันธ์ SME ไทย แต่งตั้ง 43 บิ๊กเนมนั่งที่ปรึกษา ร่วมวางยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำเอสเอ็มอีไทย

📢สมาพันธ์ SME ไทย แต่งตั้ง 43 บิ๊กเนมนั่งที่ปรึกษา ร่วมวางยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำเอสเอ็มอีไทย . ✨นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช✨ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดเผยว่า เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2564 ได้ประกาศรายชื่อที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME จำนวน 43 คน

Read More »
ข่าวกิจกรรม
Artit Bird

สมาพันธ์ฯ ชวนสมาชิกออกความเห็นเพื่อช่วยปรับปรุงแก้ไขมาตรการช่วยเหลือ SME ภายใต้โครงการของ ธปท.

📢สมาพันธ์ฯ ชวนสมาชิกออกความเห็นเพื่อช่วยปรับปรุงแก้ไขมาตรการช่วยเหลือ SME ภายใต้โครงการของ ธปท. . 🔹ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสอบถาม โครงการวิจัย “การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงินการคลังของภาครัฐเพื่อรับมือวิกฤตที่ท้าทายในอนาคต ระยะที่ 1” เพื่อช่วยเหลือ SME โดยการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ภายใต้โครงการของธนาคารแห่งประเทศไทย . 👉ตอบแบบสอบถามได้ที่ 👉https://forms.gle/Dat5V1umL8iQjXNb6 . 📍 ติดตามข่าวสารเพื่อ

Read More »
ข่าวกิจกรรม
Artit Bird

โอกาสครั้งสำคัญ SMEs เติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรม กับหลักสูตร NIA x SCB Innovation Based Enterprise – IBE รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครเเล้ว ด่วนจำนวนจำกัด ‼️

📢📢📢 โอกาสครั้งสำคัญ SMEs เติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรม กับหลักสูตร NIA x SCB Innovation Based Enterprise – IBE รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครเเล้ว ด่วนจำนวนจำกัด ‼️ 🔹 สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ชวนสมาชิกพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่อย่างมีนวัตกรรมกับหลักสูตร “Disruptive Business Innovation” ที่จะช่วย

Read More »

บทความ ความรู้

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดัน SME ไทย

สั่งสมความรู้ สร้างเครือข่าย เข้าถึงทุกความช่วยเหลือ

เข้าถึงข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ SME ก่อนใคร

เชื่อมเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด 21/05/64

78,298

สมาชิก

ทั่วประเทศ

247

หลักสูตร

หลักสูตรเพื่อผู้ประกอบการ

389

โครงการ

โครงการช่วยเหลือ SME

Translate »