เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

ประกาศสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ที่ สมพ. 6404 – 070 เรื่อง แต่งตั้งประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กลุ่มจังหวัด ภาคใต้ วาระปี พ.ศ. 2564 – 2565

ประกาศสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ที่ สมพ. 6404 – 070

เรื่อง แต่งตั้งประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กลุ่มจังหวัด ภาคใต้ วาระปี พ.ศ. 2564 – 2565

ขอแสดงความยินดีกับ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กลุ่มจังหวัด ภาคใต้ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กลุ่มจังหวัด ภาคใต้ วาระปี พ.ศ. 2564 – 2565

เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME ไทย ผลักดันเศรษฐกิจฐานรากต่อไป

เพื่อนช่วยเพื่อน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »