เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📣สมาพันธ์ SME ไทย หารือ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สร้างแต้มต่อผู้ประกอบการไทยสู่การส่งออก #สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย นำโดย นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ #คณะผู้บริหารสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ประชุมร่วมกับ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ นางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร 💡หารือแนวทางความร่วมมือ ขับเคลื่อน mSMEs ไทย มีความรู้ความเข้าใจเขตการค้าเสรี หรือ Free Trade Area (FTA) พร้อมแนวทางเพิ่มขีดความสามารถทุนมนุษย์ พานวัตกรรมสร้างมูลค่าเติมเต็มรายได้ธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ณ ห้องประชุม ห้องเศรษฐกิจการพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะได้หาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกันต่อไป . 📌 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่ Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai : www.facebook.com/smethai.or.th #สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย #กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ #เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย #อยู่รอดอยู่เป็นอยู่เย็นอยู่ยาว #SME #FTA

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »