เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

“ธนาคารออมสินยังคงช่วยเหลือธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่มตามนโยบายของรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง ด้วย “สินเชื่ออิ่มใจ” ที่ช่วยเสริมสภาพคล่องธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพียงคุณกำลังดำเนินกิจการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ก็สามารถสมัครได้เลยง่าย ๆ

📢 “ธนาคารออมสินยังคงช่วยเหลือธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่มตามนโยบายของรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง ด้วย “สินเชื่ออิ่มใจ” ที่ช่วยเสริมสภาพคล่องธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพียงคุณกำลังดำเนินกิจการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ก็สามารถสมัครได้เลยง่าย ๆ
.
📌ขั้นตอนการยื่นกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ” ผ่าน MyMo
กรุณาอัปเดต MyMo เวอร์ชันล่าสุด 2.1.0 ก่อนทำรายการ
ยื่นกู้ “สินเชื่ออิ่มใจ” ผ่าน MyMo ด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ 💰
📱 สำหรับผู้ใช้งาน iOS
ธนาคารอยู่ระหว่างปรับปรุงเมนูสินเชื่ออิ่มใจบนระบบปฏิบัติการ iOS สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ธนาคารจะยังคงรักษาสิทธิให้ท่านและจะเปิดเมนูให้สมัครเร็ว ๆ นี้
☕️ วัตถุประสงค์
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
🍜 วงเงินสินเชื่อต่อราย
ไม่เกินรายละ 100,000 บาท
🍔 กลุ่มเป้าหมาย
เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มิใช่หาบเร่ แผงลอย เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า/ ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์/ ภัตตาคาร/ ร้านอาหาร Stand Alone เป็นต้น
🍰 ระยะเวลาการกู้ยืม
– ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก
– ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย เมื่อรวมระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 5 ปี
🍲 อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)
🍦 หลักประกัน
ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
🍟 ช่องทางการลงทะเบียนและเอกสารที่ใช้ประกอบการกู้สินเชื่อ
– ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th
ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ
– แนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง
– แนบรูปถ่ายใบเสร็จ/ สัญญาเช่า/ ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบ กิจการและการเป็นเจ้าของ
– ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารออมสินหลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ
– คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ยื่นขอกู้ได้ที่ MyMo Application
🍝 หมายเหตุ : เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
อัปเดตเวอร์ชันล่าสุด 2.1.0 ก่อนทำรายการ 😍🍿
🥤 ข้อมูลเพิ่มเติม : https://mymobygsb.com/Loan-Imjai.html
หรือติดต่อ MyMo Call Center 1143 นะคะ
.
📍 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่
Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai
Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »