เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

ผู้เขียน

อ.เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

ประวัติการศึกษาและฝึกอบรม                                                        

การศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2553-2555)
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2540-2543)

การอบรม

 • ผ่านการอบรม New Hire Orientation ธนาคารเกียรตินาคิน
 • ผ่านการอบรม Coping with Feedback
 • ผ่านการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 2006 จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับบริษัทฐานเศรษฐกิจ
 • ผ่านการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม จัดโดยบริษัทฐานเศรษฐกิจจำกัด

 

ปัจจุบัน

สถาบันพัฒนาการเขียน

-ผู้อำนวยการ

 

สำนักพิมพ์ต้นคิด

-บรรณาธิการบริหาร

 

สำนักข่าว The Thai Press

-คอลัมนิสต์

 

ประสบการณ์การทำงาน

ธนาคารเกียรตินาคิน (2554-2556)

-Writing Specialist  สำนักกรรมการและสื่อสารองค์กร

บริษัทเที่ยวไทย (2553-2554)

-อดีตหัวหน้าข่าวภูมิภาค นสพ.Traveler

 

บริษัทฐานเศรษฐกิจ (2543-2553)

 -อดีตผู้สื่อข่าวสายธุรกิจ SMEs หนังสือพิมพ์งานกับคนในเครือฐานเศรษฐกิจ

-อดีตผู้สื่อข่าวสายการศึกษา หนังสือพิมพ์ Job& Business ในเครือฐานเศรษฐกิจ

 -อดีตผู้สื่อข่าวสายการเมือง,เศรษฐกิจภูมิภาค หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

ร่วมงานกับบริษัทอื่นๆ   

-อดีตผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสาร SMEs to Day

 -อดีตหัวหน้าข่าวภูมิภาค นสพ. Business One

-อดีตคอลัมนิสต์ คอลัมน์  ALTERNATIVE  STRATEGY หนังสือพิมพ์ Biz Week ในเครือเนชั่น

-อดีตคอลัมนิสต์ คอลัมน์ อ่านคนออก นิตยสารขายดี by แก้จ้น ในเครือ Work point

-บรรณาธิการสำนักพิมพ์จริงใจ พับลิชชิ่ง

 -อดีตบรรณาธิการสำนักพิมพ์ เฟรซพับลิชชิ่ง

 

ผลงานวิชาการและบริการสังคม

-เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 8

-ประชุมทางวิชาการจีนศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

-บรรยายหัวข้อ  “การปรับตัวของพยาบาลไทยในบริบท AEC”  ให้กับโรงพยาบาลเด็ก

-บรรยายหัวข้อ  “รับมือ AEC ด้วยกลยุทธ์ซุนวู”  ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

-ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  จัดทำ “หนังสือ 8K’s+5K’: ทุนมนุษย์คนไทยรองรับประชาคมอาเซียน”

-บรรยายหัวข้อ “การบริหาการเงินและการออมส่วนบุคคล” ให้กับกรมบัญชีกลาง

-อาจารย์พิเศษบรรยาย เทคนิคการบริหารธุรกิจแบบวัฒนธรรมจีน ในหลักสูตรปริญญาโท จีนในระบบเศรษฐกิจโลก  มหาวิทยาลัยรังสิต

-ผู้จัดหลักสูตร “สู่ฝันนักเขียนขั้นพื้นฐาน” ทั้ง 15 รุ่น  ,“สู่ฝันนักเขียนนวนิยาย รุ่น 2”

และ “เป็นนักเขียนใน1เดือน”  5  รุ่น

ผลงานที่ผ่านมา (เฉพาะพ็อกเก็ตบุ๊คส์)

 ด้านการเมือง 

 • ผ่าอนาคตประเทศไทย 2552
 • ผ่าอนาคตประเทศไทยก้าวข้ามผ่านยุทธการแบ่งสี
 • ทักษิณโมเดล จุดเปลี่ยนประเทศไทย

ด้านบริหารธุรกิจ

 • สามก๊กฉบับ อ่านคนผ่านกลศึก
 • รับมือ AEC ด้วยกลยุทธ์ซุนวู
 • คิดอย่างซุนวู

วรรณกรรม

 • เล่าเรื่องสามก๊กฉบับคนรุ่นใหม่

งานเขียนอื่นๆ

 • บันทึกธรรมศาสตร์ (รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 • เฟรนไชส์โฟกัส
 • 29 สุดยอดผู้นำที่ยั่งยืนเหนือการเปลี่ยนแปลง (หนังสือรุ่นของนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรเพรสซิเด้นท์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี)

 

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »