เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จี้รัฐจัดหา ATK คุณภาพ-ราคาถูก

📢📢📢 สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จี้รัฐจัดหา ATK คุณภาพ-ราคาถูก . 🔹สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย มองหลังมาตรการคลายล็อค สร้างบรรยากาศดีขึ้น เห็นด้วยใช้มาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง หลังจากยังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 1 หมื่นคนต่อวัน 👉พร้อมเสนอแนะภาครัฐ ช่วยผู้ประกอบการเข้าถึง ATK ที่มีคุณภาพและมาตรฐานรับรองในราคาถูก . ✨นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช✨ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ระบุ หลังมาตรการคลายล็อกผู้ประกอบการสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ สร้างบรรยากาศเศรษฐกิจให้ดีขึ้น โดยควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด สมาพันธ์เอสเอ็มอีอยากเสนอแนะภาครัฐให้พิจารณาช่วยสนับสนุนมาตรการในการลดค่าชุดตรวจ ATK และจัดกระจายชุดตรวจให้มีปริมาณที่เพียงพอใช้งานอย่างเร่งด่วน เป็นการช่วยเหลือ SME ในวงกว้างและลดภาระภาครัฐในควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้สิ่งสำคัญคือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รีสตาร์ทธุรกิจภายหลังจากการล็อกดาวน์ ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งภาครัฐจะต้องเข้ามาดูแลอย่างเร่งด่วน . 📍สำหรับงานเร่งด่วนของสมาพันธ์เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ยังประสบปัญหาจากโควิด-19 ในขณะนี้ คือ 👉 การเร่งผลักดัน มาตรการพักต้น พักดอกเบี้ย 6 เดือน ลดดอกเบี้ย 👉 ตั้ง 3 กองทุน คือ กองทุนพัฒนา SME กองทุนฟื้นฟู NPLs และกองทุนนวัตกรรม โดยเสนอถึงกระทรวงการคลัง ขอให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. กับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. หารือแนวทางช่วยเหลือต่อไป . 📌ล่าสุดสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ได้ลงนามร่วมกับ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ผู้นำเข้าชุดตรวจโควิด-19 แบบหาแอนติเจนด้วยตนเอง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย. เพื่อจัดหาชุดตรวจให้ผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงชุดตรวจในราคาประหยัด ช่วยลดต้นทุนและลดภาระในเรื่องการตรวจหาโควิด-19 ในสถานประกอบการ เป็นการเฝ้าระวัง บรรเทาปัญหาป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในภาคแรงงาน SME ที่มีจำนวนกว่า 15 ล้านคน เพื่อส่งเสริมมาตรการของนายกรัฐมนตรีในการเปิดประเทศให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนควบคู่ไปกับความปลอดภัย . ขอขอบคุณ กรุงเทพธุรกิจ https://www.bangkokbiznews.com/business/960250 . 📍 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่ Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai : www.facebook.com/smethai.or.th Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ #เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย #สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »