เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📢📢📢 3 ภาคีติดอาวุธใหม่ให้ SME ไทย ก้าวสู่การส่งออกตลาดโลก ✈️🌏 . 🔹 สสว.จับมือ EXIM BANK และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย มุ่งผลักดัน SME เข้าสู่ Global Supply Chain จัดกิจกรรม “Upskill SME Exporters ติดอาวุธใหม่ให้ SME สู่การส่งออก” ให้ความรู้เชิงลึกกับผู้ประกอบการ SME ไทย 4 ภูมิภาค สร้างความพร้อมและยกระดับให้ผู้ประกอบการสู่สากลอย่างมั่นใจ . ภายในงานได้รับเกียรติจาก ⭐️นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ⭐️นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ⭐️นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าร่วมงาน . พร้อมทั้ง ⭐️ดร.ชวลิต พากเพียรถกลผล ประธานคณะกรรมการส่งเสริม mSMEs เพื่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ และคณะกรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยร่วมเปิดงาน . ✨นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสสว. กล่าวว่า สสว. มีบทบาทในการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ดำเนินธุรกิจและพร้อมออกสู่สากลได้อย่างมีศักยภาพ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการยุคใหม่สามารถพัฒนานวัตกรรมให้กับสินค้าและบริการที่หลากหลาย และจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมสู่ยุค Next Normal ดังนั้นการร่วมมือกับ EXIM BANK และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยในครั้งนี้ จึงต้องการยกระดับการค้าส่งออกและสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการให้มีความรู้ในตลาดการค้าต่างประเทศ สามารถปรับตัวรับกับการแข่งขันใหม่ทางเศรษฐกิจ สามารถประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ และก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ได้ ✨ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า จากทิศทางเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มขยายตัว 3-4% จากการปรับตัวของทุกภาคส่วนในการอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้มากขึ้น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของภาครัฐ และโอกาสการเติบโตของภาคการส่งออกของไทยที่คาดว่าจะขยายตัวราว 5% ในปี 2565 เพราะแรงหนุนจากเศรษฐกิจโลก จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะเร่งปรับตัวทางธุรกิจ พัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์โลกยุค Next Normal โดย EXIM BANK พร้อมจับมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน “ซ่อม” “สร้าง” และ “เสริม” ธุรกิจไทย โดยเฉพาะ SMEs ให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน . ✨นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวว่า ผู้ประกอบการ SME นับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการประมาณ 3.17 ล้านราย โดยมีกลไกหลักในการขับเคลื่อนประกอบด้วย 4 ส่วนได้แก่ การบริโภคภาคเอกชน การลงทุน การบริโภคภาครัฐ และภาคการส่งออก ซึ่งภาคการส่งออกสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก แต่เมื่อเทียบกับสัดส่วนการส่งออกของประเทศอื่นๆ ประเทศไทยถือว่ายังมีจำนวนการส่งออกที่น้อยอยู่ เพียงร้อยละ 13 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด และผู้ประกอบการ SME ส่งออกเพียง 27,000 ราย จากผลสำรวจอุปสรรคของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ มากที่สุดคือ ด้านการตลาด ร้อยละ 43.23 รองลงมาคือ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ร้อยละ 27.55 และการบริหารจัดการ ร้อยละ 24.47 ซึ่งสมาพันธ์ SME ไทย ร่วมผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของ SME ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ และความเป็นผู้ประกอบการ ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ได้เรียนรู้การดำเนินธุรกิจส่งออกอย่างเต็มรูปแบบ ใน 3 ส่วน คือ Soft Skill Hard Skill และระบบมาตรฐานสากล ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยวางเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการส่งออกผู้ประกอบการ SME ให้ได้เกิน 50% ของมูลค่าการส่งออกทั้งประเทศในปี 2570 . 📅ในวันที่ 26 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม สยามบอลรูม โรงแรม Lancaster Bangkok . 📍โดยกิจกรรม “Upskill SME Exporters ติดอาวุธใหม่ให้ SME สู่การส่งออก” มีกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 6 ครั้ง 4 ภาค ในรูปแบบ Hybrid Seminar โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง ซึ่งจะจัดขึ้นในแต่ละภูมิภาค ดังนี้ 👉ภาคกลาง – กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2565 ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ 👉ภาคเหนือ – เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท 👉ภาคใต้ – นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมทวินโลตัส 👉ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล 👉ภาคตะวันออก – ชลบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา 👉ภาคกลาง – อยุธยา ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ . 💥ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา “Upskill SME Exporters ติดอาวุธใหม่ให้ SME สู่การส่งออก” สามารถสอบถามข้อมูลหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ คุณสุนันพร พลายเถื่อน โทรศัพท์ 063-625-9962, 090-236-2915 หรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/18YVLAChAWexUagD7 ฟรี❗️ จำนวนจำกัด . 📌 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่ Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai : www.facebook.com/smethai.or.th Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ #เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย #สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »