เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📣📣📣 ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) เปิดโครงการประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบของการลงทุนด้าน ววน. แบบ Ex-ante
.
🔹โครงการประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(ววน.) 🔹
คณะผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะทราบถึงความต้องการและมุมมองของผู้ประกอบการภาคธุรกิจไทย(SMEs) ถึงความสนใจในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและงานวิจัย เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดไทยและสากล จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้งนี้อย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณอย่างสูงในความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้
.
ร่วมตอบแบบประเมินผ่านช่องทางออนไลน์หรือสแกน QR Code ได้ที่
https://forms.gle/FQ2xz8HRzjW2CrPe7
.
📍 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่
Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai
: www.facebook.com/smethai.or.th
Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ
#เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
#สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »