เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📣กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

จัดการอบรม “เทคนิคการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน” ใน 10 จังหวัด โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ครั้งที่ 1️⃣ (จังหวัดพิษณุโลก) 18 กรกฎาคม 2565 ณโรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/UPNDBU54m5JtyW869

ครั้งที่ 2️⃣ (จังหวัดสุโขทัย) 19 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/3cjb6AtpELj5BexZ6

ครั้งที่ 3️⃣ (จังหวัดอ่างทอง) 25 กรกฎาคม 2565 ณ ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) จังหวัดอ่างทอง ลงทะเบียนที่
https://forms.gle/WU7HW2Act4dnGQg27

ครั้งที่ 4️⃣ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 26 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงทะเบียนที่
https://forms.gle/Qh4ByuBurtKi6h1r7

ครั้งที่ 5️⃣ (จังหวัดขอนแก่น) 1 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/sy9u7AFi9CYo9Are6

ครั้งที่ 6️⃣ (จังหวัดชัยภูมิ) 2 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเลิศนิมิต จังหวัดชัยภูมิ
ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/NHY5MUJnXLUVmC2P6

ครั้งที่ 7️⃣ (จังหวัดเชียงใหม่) 8 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/GyYpMXCr5q6nx1HW7

ครั้งที่ 8️⃣ (จังหวัดพะเยา) 9 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมพะเยาเกตุเวย์ จังหวัดพะเยา ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/8xQMcndka6SaNbFr9

ครั้งที่ 9️⃣ (จังหวัดสงขลา) 15 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมบุรีศรีภู จังหวัดสงขลา ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/AvEJSnFExQVUatMfA

ครั้งที่ 🔟 (จังหวัดปัตตานี) 16 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/CXraSYPLf3FnSGy56

การอบรมฯ ดังกล่าว
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณภูมิใจ 0897869303

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »