เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📢📢📢 สมาพันธ์เอสเอ็มไทย จัดงานแถลงข่าว ผุดศูนย์กฎหมาย เป็นที่พึ่งด้านกฎหมายให้ผู้ประกอบการ
.
⚖️ SME ยิ้มออก สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ผุดไอเดียตั้งศูนย์กฎหมาย SME ไทย ช่วยเหลือผู้ประกอบการ หวังให้ธุรกิจอยู่รอดในภาวะวิกฤตโควิด-19
.
📅ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564
⏰เวลา 10.00 น
📌ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Meeting และ
www.facebook.com/smethai.or.th
.
✨นายนรเทพ บุญเก็บ ✨ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมายและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เปิดเผยว่าจากแนวคิดของ
.
✨คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช ✨ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยและคณะทำงาน ที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหาทางธุรกิจและต้องการความช่วยเหลือในด้านกฎหมาย
.
🔹จึงได้จัดตั้งศูนย์กฎหมาย SME ไทย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและต้องการที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายระดับมืออาชีพ
.
🔹ที่ผ่านมาผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อย ไม่เคยมีปัญหาในเรื่องการผิดชำระหนี้ การล้มละลายหรือการถูกยึดทรัพย์ แต่ในวิกฤตเศรษฐกิจอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนนำไปสู่ปัญหาต่างๆมากมาย ทำให้รายได้ลดลงหรือบางธุรกิจไม่มีรายได้เข้ามาเลย ส่งผลให้ธุรกิจขาดสภาพคล่องและไม่มีเงินชำระหนี้สิน จนถูกทวงถามหนี้ ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี นำไปสู่การยึดทรัพย์ขายทอดตลาด และล้มละลายในที่สุด
.
📌ทางสมาพันธ์เอสเอ็มไทยเห็นว่าผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อย กำลังเดือดร้อน และถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างหนัก หากไม่มีการช่วยเหลือคงยากที่จะอยู่รอดได้ในยุคนี้ จึงได้จัดตั้งศูนย์กฎหมาย SME ไทยขึ้นมาเพื่อเป็นที่พึ่งทางด้านกฎหมายให้กับผู้ประกอบการ SME
สำหรับศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่ 3 เรื่องหลักๆคือ
⭐️1.การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ประกอบการ
⭐️2.เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย
⭐️3.เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานรัฐต่างๆ อาทิ กรมบังคับคดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระบวนการดำเนินคดีในชั้นศาล เป็นต้น
.
🔹โดยเราจะทำหน้าที่หลักๆคือการให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ประกอบการในประเด็นข้อกฎหมายเป็นหลัก
ส่วนผู้ประกอบการจะตัดสินใจหรือดำเนินการอย่างไรขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการเอง
คณะทำงานของศูนย์ฯ ประกอบด้วย ทนายความ นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี อาจารย์ด้านกฎหมาย นักธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งทุกคนล้วนเป็นจิตอาสาที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่กำลังประสบปัญหาในการทำธุรกิจและต้องการที่ปรึกษาทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคิดดอกเบี้ยที่สูงเกินกฎหมายกำหนด ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ถูกยึดทรัพย์ การดำเนินกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
.
“ จากการประเมินของผมเรื่องที่จะเข้าสู่ศูนย์กฎหมาย SME ไทยหลักๆ น่าจะเป็นคดีผิดสัญญาโดยเฉพาะสัญญาเงินกู้จาก Bank และ Non Bank ตามด้วยคดีเช่าซื้อ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอีกคดีหนึ่งคือกลุ่มผิดสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า การผิดนัดชำระค่าเช่า คดีเหล่านี้นับวันจะสูงมากขึ้นในสังคมไทยเนื่องจากกำลังซื้อที่ลดลงจากหลายๆปัจจัยทางเศรษฐกิจ ฉะนั้น หากผู้ประกอบการกำลังประสบกับคดีเหล่านี้สามารถเข้ามาใช้บริการกับเราได้ที่ศูนย์กฎหมาย SME ไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย” นายนรเทพ กล่าวปิดท้าย
.
📍 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่
Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai
: www.facebook.com/smethai.or.th
Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ
#เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
#สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »