เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📢📢📢 สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดตัวศูนย์กฎหมาย เป็นที่พึ่งด้านกฎหมายให้ผู้ประกอบการ SME ไทย . 📅 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 📺 https://fb.watch/7tK6KVnt9w/ . ✨ นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ✨ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อย ไม่เคยมีปัญหาในเรื่องการผิดชำระหนี้ การล้มละลายหรือการถูกยึดทรัพย์ แต่ในวิกฤตเศรษฐกิจอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนนำไปสู่ปัญหาต่างๆมากมาย ทำให้รายได้ลดลงหรือบางธุรกิจไม่มีรายได้เข้ามาเลย ส่งผลให้ธุรกิจขาดสภาพคล่องและไม่มีเงินชำระหนี้สิน จนถูกทวงถามหนี้ ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี นำไปสู่การยึดทรัพย์ขายทอดตลาด และล้มละลายในที่สุด ทางสมาพันธ์เอสเอ็มไทย เห็นว่าผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อย กำลังเดือดร้อน และถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างหนัก หากไม่มีการช่วยเหลือคงยากที่จะอยู่รอดได้ในยุคนี้ จึงได้จัดตั้งศูนย์กฎหมาย SME ไทยขึ้นมาเพื่อเป็นที่พึ่งทางด้านกฎหมายให้กับผู้ประกอบการ SME ไทย . ✨ นายนรเทพ บุญเก็บ ✨ ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมายและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ไทย และประธานคณะทำงาน กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ทางสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ดำเนินการมาโดยตลอดโดยได้ทำหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ต่างๆ จนปัจจุบันสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยเห็นแนวโน้มปัญหาทางกฎหมาย จึงจำเป็นต้องมีศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการจำนวนมากที่ไม่เคยมีปัญหาทางกฎหมาย แต่เมื่อเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19 จนมีผลกระทบจากมาตรการขอความร่วมมือปิดกิจการจากภาครัฐ จนกิจการได้รับผลกระทบจนเป็นเหตุให้หลายกิจการประสบปัญหาทางกฎหมาย ศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยตั้งขึ้นจะเป็นตัวช่วย . 📌ภาระกิจของศูนย์มี 3 ประการคือ ⭐️1.การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ประกอบการ ⭐️2.เผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้ประกอบการ ⭐️3.เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานรัฐต่างๆ อาทิ กรมบังคับคดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระบวนการดำเนินคดีในชั้นศาล เป็นต้น โดยทางศูนย์จะทำหน้าที่หลักๆคือการให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ประกอบการในประเด็นข้อกฎหมายเป็นหลัก ส่วนผู้ประกอบการจะตัดสินใจหรือดำเนินการอย่างไรขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการเอง . ✨ นางสาวณัฐพิมล สมเจษ ✨ ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 📌ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการ ⭐️1.ศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ขอสงวนสิทธิ์ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย โดยให้คำปรึกษา รับฟังปัญหา/รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการ SME เกี่ยวกับปัญหาหรือข้อติดขัดในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานรัฐ โดยจะรวบรวมนำเสนอให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป ⭐️2. ศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ขอสงวนสิทธิ์งดเว้นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิ, หน้าที่, ทรัพย์สินในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ เช่น ปัญหากฎหมายครอบครัว ทรัพย์สินส่วนตัวเป็นต้น . 🌟โดยขอคำปรึกษาได้ 2 ช่องทาง คือ 📍1. LINE OA : @lawforsmethai 📍2.Email : lawforsme@smethai.ro.th . ⭐️⭐️⭐️โดยแจ้งชื่อ สกุล และเลขที่สมาชิกสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อขอคำปรึกษา ( กรณีไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครเป็นสมาชิกทั่วไปได้ฟรีที่..LINE : @smethai ) . โดยเปิดเสวนา การรับมือ “หนี้ ยุคโควิด” กับการประนอมหนี้ “เจ้าหนี้ – ลูกหนี้” ✨นางสาวณัฐพิมล สมเจษ✨ ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ✨นายชัชวัสส์ เศรษฐลักษมิ์✨ คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ✨นางอัญชลี มณีท่าโพธิ์✨ คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี . 📍แนะทำแผนก่อนมีแผล เสนอผู้ประกอบการ SME ให้ความสำคัญกับการทำแผนการเงิน และการประเมิณสถานการณ์ของผู้ประกอบการว่าควรไปต่ออย่างไร ในส่วนของเจ้าหนี้การตรวจสอบงบการเงิน ที่เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไม่เคยดูมาก่อนเข้าระบบการทวงหนี้ แนะนำผู้ประกอบการควรมีนโยบายประเมิณลูกหนี้ถึงความเสี่ยง ซึ่งทางศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมต่อไป . 📍 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่ Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai : www.facebook.com/smethai.or.th Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ #เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย #สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »