เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

"โครงการ Pitching Day โครงการ Business Unit"

คณะกรรมการส่งเสริมการค้าการลงทุนในประเทศและชายแดนสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำ “โครงการ Pitching Day โครงการ Business Unit

“เพื่อพัฒนาศักยภาพ Business Unit และส่งเสริมศักยภาพด้านการบริหารธุรกิจ

.
โดยมีผู้ผ่านคัดเลือกจำนวน 10 ราย เข้าสู่ Pitching Day ในรอบสุดท้าย รอบชิงชนะเลิศ
โดย…
ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม และ
ดร. สุวพร ผาสุก ผู้ช่วยอธิการบดีผ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมด้วยกับ..
คุณรุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ
รองประธานและประธานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าการลงทุนในประเทศและชายแดน
คุณกัญณัฏฐ์ กรวิทย์ธนโชติ รองเลขาธิการและกรรมการคณะการค้าและการลงทุนในประเทศและชายแดน และ
คุณศศิวิมล บูรณรักษ์ เลขาธิการและกรรมการ คณะสิทธิประโยชน์และช่องทางการตลาด เป็นตัวแทนสมาพันธ์เอสเอ็มไทย
เป็นคณะกรรมการการตัดสิน และให้คำแนะนำในการต่อยอดธุรกิจ
.
โดยมีรายชื่อผู้ชนะเลิศ ดังนี้
– ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ รังนกพร้อมดื่ม KU Bird Nest @ Wanakorn หัวหน้าโครงการ ผศ.แสงสรรค์ ภูมิสถาน
– รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ วาฟเฟิลกรอบปราศจากกลูเตน หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด
– รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ค่าทางน้ำตาลและสารอนุพันธ์ หัวหน้าโครงการ อ.ดร.บุญทิวา นิลจันทร์
– รางวัลชมเชย ได้แก่ การต่อยอดเชิงพาณิชย์เซรั่มบำรุงผิวหน้าจากเห็ดเยื่อไผ่ หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วุธิพงศ์ และ ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับธุรกิจและบริการ หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ผกาเกษ วัตุยา
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
.
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพื่อ SME ได้ที่
Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ
 

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »