เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📢โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนปรับปรุงแชทบอท (Chatbot) เพื่อขยายการให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ . ​✨นางธัญญนิตย์ นิยมการ✨ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 แบงก์ชาติ เปิดเผยเกี่ยวกับโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง แบงก์ชาติ กระทรวงการคลัง สถาบันการเงินของรัฐ และธนาคารพาณิชย์ ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2564 ว่า การดำเนินโครงการ ทั้งการพัฒนาเว็บไซต์ แชทบอท และการให้คำปรึกษาลูกหนี้ SMEs เป็นรายกรณี มีความคืบหน้าด้วยดี . 🔹โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษา แนวทางการปรับตัวและปรับธุรกิจ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ แก่ลูกหนี้รายย่อยและ SMEs ที่ประสบปัญหาในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ตลอดจนสร้างความตระหนักและเตรียมพร้อมลูกหนี้เพื่อเร่งติดต่อสถาบันการเงิน ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือในภาคธนาคารเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง 📍เว็บไซต์หมอหนี้เพื่อประชาชนได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ประชาชนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้ ทั้งสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจ ปัจจุบันมีผู้เข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าวแล้วกว่า 58,000 ครั้ง และมีลูกหนี้ SMEs ที่ใช้บริการให้คำปรึกษาเชิงลึก รวมถึงเข้าอบรมเพื่อรับข้อแนะนำจากทีมหมอหนี้เพื่อประชาชนกว่า 2,700 ราย ซึ่งครอบคลุมธุรกิจการท่องเที่ยว บริการ ร้านอาหาร ก่อสร้าง และขนส่งสาธารณะ 📌นอกจากนี้ แบงก์ชาติได้จัดทำ “แชทบอท” หมอหนี้เพื่อประชาชน ผ่านช่องทางเว็บไซต์หมอหนี้เพื่อประชาชน (www.bot.or.th/app/doctordebt ) และไลน์ @doctordebt เพื่อให้โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนสามารถช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยได้มากยิ่งขึ้น โดยเริ่มทดลองให้บริการดังกล่าว ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ซึ่งมีผู้ใช้บริการกว่า 1,900 ราย ล่าสุด ได้ปรับปรุงแชทบอทเพื่อขยายการให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ ให้ใช้งานง่าย สะดวก และสามารถค้นหาคำตอบได้ชัดเจนและตรงประเด็นมากขึ้น ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลมาตรการช่วยเหลือ ตรวจสุขภาพทางการเงิน และได้รับข้อแนะนำการแก้ปัญหาหนี้ได้อย่างตรงจุด รวมทั้งให้ข้อมูลเพื่อใช้ติดต่อผู้ให้บริการทางการเงินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ผู้สนใจใช้บริการแชทบอทหมอหนี้เพื่อประชาชน สามารถเพิ่มไลน์ “หมอหนี้เพื่อประชาชน @doctordebt” เพื่อเป็นอีกช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รวมถึงแจ้งปัญหาทั้งสินเชื่อรายย่อยและธุรกิจ ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1213 📌อ่านข่าวได้ที่ ➡️ https://bit.ly/3nxhcyV . 📍 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่ Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai : www.facebook.com/smethai.or.th Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ #เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย #สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย #แบงก์ชาติ #หมอหนี้เพื่อประชาชน #แชทบอท #chatbot

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »