เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2565 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาติร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงแรงงาน ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมมาตรฐานการสรรหาและจัดจ้างแรงงานอย่างมีจริยธรรมสำหรับภาคธุรกิจไทย ขอเชิญตัวแทนจากภาคธุรกิจไทยเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้ . • การอบรมครั้งที่ 1: วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 สถานที่: โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง 👉 ลงทะเบียนได้ที่: http://bitly.ws/wkKm – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – • การอบรมครั้งที่ 2: วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 สถานที่: โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร 👉 ลงทะเบียนได้ที่: http://bitly.ws/wkKo – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – • การอบรมครั้งที่ 3: วันที่ 13 ธันวาคม 2565 สถานที่: กรุงเทพมหานคร 👉 ลงทะเบียนได้ที่: http://bitly.ws/wkKs – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการอบรมฯ สามารถดูได้ที่: http://bitly.ws/wkKE

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »