เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

🚀 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – กับทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ปี 2566 !!! . สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายนวัตกรรเพื่อเศรษฐกิจ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ประจำปีงบประมาณ 2566!! ปีใหม่ ยิ่งใหญ่กว่าเดิม!! . คืออะไร❓ ทุนให้เปล่า (grant) แบบอุดหนุนบางส่วน (matching fund) มูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (prototype) และทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน (efficiency) ในสภาพแวดล้อมจริง (หรือใกล้เคียง) โดยต้นแบบดังกล่าวต้องมีความเป็นนวัตกรรมระดับประเทศขึ้นไป ในด้านผลิตภัณฑ์ (product) บริการ (service) หรือกระบวนการ (process) และสามารถสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนด (theme) ได้ . 📍สาขาที่เปิดรับสมัคร: 1. อาหารมูลค่าสูงสำหรับส่งออก 2. ความมั่นคงทางอาหาร 3. เศรษฐกิจการหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ 4. พลังงานสะอาด 5. ธุรกิจดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีด้าน ARI Tech 6. ยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง . 📩 สมัครเลยที่: https://mis.nia.or.th/ (ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2565 นี้เท่านั้น!!) . ▶️ ดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม: https://nia.or.th/public/thematic/ . 🖥 หลักสูตรอบรมออนไลน์เตรียมความพร้อมขอรับทุน: https://moocs.nia.or.th/course/thematic . 📧 ติดต่อสอบถาม: Email: thematic@nia.or.th . 📲 Tel.: 1. อาหารมูลค่าสูงสำหรับส่งออก (099-256 1455) (จิตรภณ) 2. ความมั่นคงทางอาหาร (087-563 2074) (ภัสสร) 3. เศรษฐกิจการหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (085-911 4691) (วัลยา) 4. พลังงานสะอาด (085-911 4691) (วัลยา) 5. ธุรกิจดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีด้าน ARI Tech (085-525 5241) (สุทธิรักษ์) 6. ยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง (093-535 9498) (อภิวัฒน์)

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »