เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

เปิดรับบริการขออนุญาต อย. สถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน และ เข้าข่ายโรงงาน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จำกัด Central Lab Thai

เปิดรับบริการขออนุญาต อย. สถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน และ

เข้าข่ายโรงงาน 

ดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมาย อย. เลขสารบบอาหาร 13 หลัก ได้แก่
– ขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
– ขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร
– ขออนุญาตโฆษณาอาหาร ให้กับผู้ผลิตอาหารทุกประเภท
อาหารควบคุมเฉพาะ เช่น นมดัดแปลง วัตถุเจือปนอาหาร อาหารทารก อาหารควบคุมน้ำหนัก เป็นต้น
 อาหารกำหนดุณภาพมาตรฐาน เช่น กาแฟ ข้าวเติมวิตามิน ครีม ชา ชาสมุนไพร น้ำปลา น้ำผึ้ง นมโค เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เป็นต้น
อาหารที่ต้องมีฉลาก เช่น ขนมปัง ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ อาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที เป็นต้น
อาหารทั่วไป เช่น พืชและผลิตภัณฑ์ สัตว์และผลิตภัณฑ์ สารอาหาร แป้ง เครื่องปรุงรส น้ำตาล เครื่องเทศ เป็นต้น)

‼️สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่เคยขออนุญาตมาก่อน

ท่านที่สนใจรับบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉🏻https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=mwa2543a

 ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ส่วนพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ
โทร : 098-249-0665
02-940-5993, 02-940-6881-3 ต่อ 271
Line ID : 0982490665
E-mail: bds.clt2022@gmail.com

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »