เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

อบรมโครงการ Scale Up

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมกับ ธนาคารออมสิน และ Tops ท้องถิ่น เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมโครงการ Scale Up
เพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการโดยผู้รู้จริง และเตรียมความพร้อมด้านการเงินเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ
.
กล่าวเปิดงานนำโดย…
🔘คุณนรเทพ บุญเก็บ เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
🔘คุณชาลิณี คันธวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs Start up ธนาคารออมสิน
🔘คุณไบรอัน ฮิลล์ ผู้อำนวยการ ท็อปส์ ท้องถิ่น บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
🔘คุณรฏาวดี รตนชัยอุซุกร รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ส่วนภูมิภาค (ภาคกลาง) ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
.
วิทยากรนำโดย…
🔊 คุณกนช รัติวานิช ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
🔊 คุณทิศา เกิดสมบุญ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
🔊 คุณกตภัทร วงษ์ภัทรกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดลูกค้าธุรกิจและภาครัฐส่วนพัฒนาธุรกิจสินเชื่อลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ธนาคารออมสิน
🔊 คุณเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป รองประธานส่วนภูมิภาค สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
🔊 คุณธีรดา ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด ท็อปส์ ท้องถิ่น

📌 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566
เวลา 9.00 -12.00 น.
ณ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และช่องทางทางออนไลน์ผ่านช่องทาง Zoom

📌 ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพื่อ SME ได้ที่
Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ
#สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย​
#เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
#อยู่รอดอยู่เป็นอยู่เย็นอยู่ยาว

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »