เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

“หาบเร่แผงลอย 2 ปีผ่านมา อยู่อย่างไร ? 5 วิกฤต 7 ปัจจัยลบ จบที่รอหรือเดินหน้าสู้ลดความเหลื่อมล้ำ” 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭 ▶️ https://youtu.be/FFwdhEGx4ac “ #หาบเร่แผงลอย #ก้างชิ้นใหญ่ #เรื่องท้าทายผู้ว่ากทม. “ #เสวนาวิชาการ #ร้อยวันทำอะไรบ้าง ณ Social Innovation Hub จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #วิทยากรร่วมเสวนา 🎙 คุณปรีชา ไทยสงเคราะห์ ประธานสหพันธ์ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย 🎙 คุณเขมิสา โคกทับทิม ตัวแทนผู้ค้าหาบเร่แผงลอย 🎙 คุณวิรัช สายแวว หัวหน้ากลุ่มงานกิจการพิเศษ ส่วนตรวจและบังคับการ 1 สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร 🎙 ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ นักวิชาการด้านการพัฒนาเมือง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 🎙 แสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย #ผู้ดำเนินรายการเสวนา 🎙 ดร.บวร ทรัพย์สิงห์ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #จัดโดย #มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ #สถาบันวิจัยสังคม #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย # “เป็นกระบอกเสียงและกำลังใจให้ผู้ประกอบการรายย่อยหาบเร่แผงลอย กรุงเทพมหานคร” #สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย #เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย #อยู่รอดอยู่เป็นอยู่เย็นอยู่ยาว

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »