เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

หลักสูตร Business and Human Rights: HRDD Practical Guides Training 🇺🇳🇺🇳🇺🇳 โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน
.
🗓 29 – 31 สิงหาคม 2565
⏱ เวลา 9:00 – 16:15 น.
📍 ห้องประชุม Auditorium อาคาร AIA Capital Center ชั้น 31
💵 15,000 บาท
📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 095-935-3863
.
✅ ทำไมถึงควรเรียนกับเรา✅
📌 เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละหัวข้ออบรม ทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชน
📌 เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากองค์กรต้นแบบด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนระดับประเทศ
📌 แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้บริหารองค์กรชั้นนำในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
📌 ช่วงเวลาในการ Networking กับองค์กรชั้นนำและเพื่อนร่วมหลักสูตา
.
📗📗เนื้อหาหลักสูตร📗📗
🔹ทิศทางและแนวโน้มประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชน นโยบาย และภาพรวมกระบวนการตรวจสอบรอบด้าน (HRDD)
🔹แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และบริบทของประเทศไทย (NAP)
🔹แนวโน้มภาพรวมในปัจจุบัน หลักการตรวจสอบและประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนบทเรียน ข้อควรระวังจากการทำแบบรายงานประจำปี (One-report)
🔹การนำเสนอนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนจากแต่ละองค์กร
🔹กระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน และการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
🔹การจัดการภายในเครือข่ายคู่ค้า ตลอดจนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน จากองค์กรต่างๆ
🔹กลไกการร้องเรียน และการชดเชย
🔹ตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการติดตามและบริหารจัดการกรณีเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชน
🔹การรายงานผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
.
ราคาหลักสูตร 15,000 บาท
📋ลงทะเบียนได้ที่นี้ https://forms.gle/wPFT3H9Ag7HJAPHx7
.
*รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบ 25 ท่าน
*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าเรียน วันที่ 27 สิงหาคม 2565
.

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »