เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📣📣📣 สำนั
✨ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้ “โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ พ.ศ. 2565 – 2570”
.
🔹 โดยมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings ในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคที่น่าสนใจ ความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้สนใจ อันจะเป็นแนวทางสำคัญในการชี้ทิศทางด้านการค้า ที่เป็นประโยชน์ในการวางยุทธศาสตร์การค้าของประเทศร่วมกัน
.
📌การจัดประชุมแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 เป็นการรับฟังปัญหาและอุปสรรคด้านการค้า

ครั้งที่ 2 เป็นการระดมข้อคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนยุทธศาสตร์การค้าของชาติ
.
โดยมีประเด็นสำคัญที่ได้รับจากการระดมความคิดเห็น ดังนี้ (คลิกที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียด)
.
🙋‍♀️🙋‍♂️ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่
https://qrgo.page.link/mc5iz
.
📍ติดตามข่าวสารเพื่อ​ SME​ ได้ที่
Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai
: www.facebook.com/smethai.or.th

Line สมาพันธ์ : https://lin.ee/2clvQnQ
.

เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »