เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📢สมาพันธ์ SME ไทย แต่งตั้ง 43 บิ๊กเนมนั่งที่ปรึกษา ร่วมวางยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำเอสเอ็มอีไทย . ✨นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช✨ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดเผยว่า เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2564 ได้ประกาศรายชื่อที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME จำนวน 43 คน ที่จะมาดำเนินงานวาระปี 2564-2565 ซึ่งเป็นการดึงผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงต่าง ๆ ทุกภาคส่วนที่เป็นคลังสมอง นักบริหาร นักวิชาการ นักสื่อสารมวลชน ศิลปินแห่งชาติ และนักธุรกิจจิตอาสามารวมพลัง เป็นไปตามมติการประชุมกรรมการบริหาร สมาพันธ์ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา “ที่ปรึกษาจะมีส่วนสำคัญในการช่วยวางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนสมาชิกซึ่งเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถก้าวสู่ระดับสากล และช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโต พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาเอสเอ็มอี” ทั้งนี้ จากสภาวะเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้ง Technology Disruption ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยทั่วประเทศ ทั้งด้านการขาดสภาพคล่อง การเข้าถึงแหล่งทุนต้นทุนต่ำ การบ่มเพาะให้องค์ความรู้ ความสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งระบบที่ปรึกษาพี่เลี้ยง (ไม่ใช่พี่ใหญ่ หรือ Big brother) เพื่อช่วยเหลือพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการเอสเอ็มอีควบคู่กับการบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่กลไก มาตรการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐยังขาดการบูรณาการ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังฝังรากลึก กฎระเบียบที่ไม่เอื้อต่อ SME กฎหมายที่เหมือนจะมีแต่ SME ใช้ไม่ได้ เป็นต้น 📌ทั้งนี้ แนวทางการวางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนลดความเหลื่อมล้ำของเอสเอ็มอีไทย ทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน ซึ่ง 4 ความเหลื่อมล้ำที่เอสเอ็มอีไทยต้องเผชิญ คือ 📍1.GDP SME มีสัดส่วนเพียง 34% แต่มีจำนวนผู้ประกอบการและแรงงานรวมมากกว่า 15 ล้านคน ต้องเร่งการขยายสัดส่วนให้เกิดการเติบโตของ GDP SME มากกว่า 50% 📍2.สัดส่วนการส่งออก SME มีเพียง 13% ขณะที่จำนวน SME ที่อยู่ภาคการส่งออกมีเพียงไม่ถึง 1% หรือ 27,000 รายจาก SME ทั้งหมดของประเทศกว่า 3.1 ล้านราย 📍3.การเพิ่มขีดความสามารถ Scale up SME ให้เพิ่มทั้งมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อสร้าง SME ที่ขับเคลื่อนด้วยฐานองค์ความรู้นวัตกรรม แบบทำได้ดี ขายได้จริง 📍4.การผลักดันปฏิรูประบบราชการอย่างจริงจังให้เกิดการเอื้อต่อเอสเอ็มอีในการดำเนินธุรกิจ และปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมายที่อุปสรรคโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และความยั่งยืนของประเทศเป็นหลัก . ✨ขอขอบคุณ
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ตั้ง 43 ที่ปรึกษาร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา พลิกฟื้นหลังโควิด
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ตั้ง 43 ที่ปรึกษาร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา พลิกฟื้นหลังโควิด #มติชน https://www.thansettakij.com/business/502806 “เปิดรายชื่อ 43 บิ๊กเนม นั่งที่ปรึกษา วางยุทธศาสตร์ผลักดัน SME ไทย” #ฐานเศรษฐกิจ
เปิดโผรายชื่อ 43 ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ดึงทุกวงการ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
“เปิดโผรายชื่อ 43 ที่ปรึกษาสมาพันธ์ SME ดึงทุกวงการ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”
. 📍 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่ Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai : www.facebook.com/smethai.or.th Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ #WorkPoint #สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย #เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย #อยู่รอดอยู่เป็นอยู่เย็นอยู่ยาว #เรารักเอสเอ็มอีไทย #เรารักประเทศไทย

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »