เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📣สมาพันธ์ SME ไทย เปิดเวที SMETalk EP.3 “SME ต้องมีแต้มต่อ” สร้างแรงบันดาลใจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย🇹🇭 . 🟢นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดเผยว่า การจัด SMETalk EP.3 “SME ต้องมีแต้มต่อ” ในครั้งนี้ คุณพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและรศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษก กระทรวง อว. มาเป็นวิทยากรรับเชิญเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้รวมไปถึงรับฟังปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นของผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ โดยคาดหวังว่าทั้งสองท่านจะนำประเด็นเหล่านี้ไปจัดทำนโยบายสร้างแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งอยู่ในภาวะฝืดเคืองอันเป็นผลมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ,ปัญหาเงินเฟ้อ ,ปัญหาต้นทุนราคาที่สูง ให้สามารถแข่งขันได้ และลดความเหลื่อมล้ำ ที่นับวันจะมากขึ้นเรื่อยๆ 🟢นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สิ่งที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถผ่านช่วงเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ในขณะนี้ไปได้ ภาครัฐต้องปรับปรุง บทบาทหน้าที่ ผลักดันให้ SME ต้องอยู่รอด อยู่เป็น อยู่เย็น อยู่ยาว สร้างโอกาสให้ SME มีเเต้มต่อในการแข่งขัน เร่งแก้ไขข้อกฎหมายงบประมาณ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมสินค้า SME และปรับปรุงเงื่อนไข ความยุ่งยากของสถาบันการเงินในการเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ สำหรับ SME เป็นแต้มต่อ ลดความเหลื่อมล้ำ ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย “ในสถานการณ์เช่นนี้ ภาครัฐต้องปรับตัวไม่ใช่เอกชนต้องปรับตัว เพราะที่ผ่านมาเอกชนปรับตัวตลอดเวลา ตอนนี้ต้องปรับตัวภาครัฐให้รู้บทบาทหน้าที่ ตรงนี้จะเป็นนโยบายสำคัญที่จะต้องทำต่อไป ผมเห็นว่าการคิดต่อยอดเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะทำให้สามารถขยายธุรกิจออกไปได้อีก สิ่งสำคัญคือจะต้องได้รับการส่งเสริมจากรัฐ ในการให้โอกาสมากขึ้นเชื่อว่าเอสเอ็มอีจะเติบโตไปได้ เพราะคนไทยมีความคิด แต่ไม่มีโอกาสและไม่มีเงินทุน” 🟢รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษก กระทรวง อว. กล่าวว่า วันนี้ SME สามารถสร้างแต้มต่อ ทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.),สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช). และกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) องค์กรเหล่านี้สามารถบ่มเพาะธุรกิจ ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจ จนถึงการนำธุรกิจออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ พร้อมบริการด้านการวิจัยและพัฒนา ให้คำปรึกษาพร้อมจับมือภาคอุตสาหกรรมกับผู้เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันทำงาน วิจัยและพัฒนานำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ ต่อยอดธุรกิจสู่ความสำเร็จ “ กระทรวง อว. พร้อมจะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน SME ให้เข้าถึง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย สู่สากล อย่างยั่งยืน” 🔵โดยมีคณะ #ที่ปรึกษาสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกวงการ พร้อมคณะ #ผู้บริหารสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และกรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จากทั่วประเทศ รับฟังความรู้ แนวคิดจากประสบการณ์ วิทยากรรับเชิญพิเศษ . 📌 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่ Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai : www.facebook.com/smethai.or.th Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ #สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย #เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย #อยู่รอดอยู่เป็นอยู่เย็นอยู่ยาว #SMETalk

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »