เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📣สมาพันธ์ SME ไทย หารือ TCEB จับมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก #สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย นำโดย นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ #คณะผู้บริหารสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ประชุมร่วมกับ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหาร หารือแนวทางความร่วมมือ ขับเคลื่อน mSMEs ไทย ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด เพิ่มขีดความสามารถทุนมนุษย์ พานวัตกรรมสร้างมูลค่าเติมเต็มรายได้ธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ณ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ซึ่งจะได้หาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกันต่อไป . 📌 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่ Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai : www.facebook.com/smethai.or.th #สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย #สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) #เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย #อยู่รอดอยู่เป็นอยู่เย็นอยู่ยาว #MICE

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »