เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📣📣สมาพันธ์ SME ไทย ช่วนสมาชิก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผน NAP (2) 🚩พื้นที่ภาคเหนือ🚩 . 🔹กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 🔸 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) 🚩พื้นที่ภาคเหนือ🚩 . 📅ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting โดยมีกำหนดการ ดังนี้ ▪️ภาครัฐ ⏰ระหว่างเวลา 09.30 – 12.00 น. ▫️รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจ ⏰ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. ▪️ภาคประชาสังคม ⏰ระหว่าง 15.00 – 17.00 น. ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านลิ้งก์ 👇🏻 ▪️ภาครัฐ https://forms.gle/s28Ni3ki4Lf9ZDmf7 ▫️รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจ https://forms.gle/wVdnFVeagpf4g74LA ▪️ภาคประชาสังคม https://forms.gle/JsmwFdYrdhB4AmMVA ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมฯ ผ่าน Application Cisco Webex Meetings ได้ที่ Meeting link: ▪️ภาครัฐ https://rlpd.webex.com/rlpd/j.php… ▫️รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจ https://rlpd.webex.com/rlpd/j.php… ▪️ภาคประชาสังคม https://rlpd.webex.com/rlpd/j.php… #NAP2 #BHR #BusinessandHumanRights . 🗣 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา การมีส่วนร่วม และความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย . 📌ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่ Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai : www.facebook.com/smethai.or.th Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ #เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย #สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »