เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📢สมาพันธ์ SME ไทย ชวนสมาชิกตอบแบบสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ และการเข้าออกงานของแรงงานในสถานประกอบการ
.
📑กระทรวงแรงงาน ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทาน กำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสำรวจขอข้อมูลความต้องการแรงงาน และการเข้าออกงานของแรงงานในสถานประกอบการ สำหรับนำไปใช้ในการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
โดยท่านสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ QR-Code ที่แนบ หรือที่
https://ldls.mol.go.th/survey
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
📞 : 02-232-1473
📧 : labourecon.nss@gmail.com
.
📌ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่
Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai
: www.facebook.com/smethai.or.th
Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ
#เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
#สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »